čo je to metabolizmus?

 

Látková premena alebo metabolizmus (z gr. metabolismos – zmena) alebo nesprávne látková výmena je súbor všetkých biochemických zmien chemických zlúčenín v živých organizmoch a bunkách.
Pod pojem metabolizmus zahŕňame všetky chemické procesy, ktoré prebiehajú v tele za účelom vytvorenia energie, aby udržiavali základné funkcie.
Potrava, ktorú zjete, sa v črevách rozštiepi na malé chemické látky, ktoré sa absorbujú do krvi. Telo využíva z jedla niektoré chemické látky, aby ich zapracovalo do svalov, kože, kostí a mnohých iných tkanív. Časť z týchto látok sa chemickým procesom premení na energiu. Táto energia udržiava človeka v pohybe, udržiava telesnú teplotu, udržiava vytváranie a obnovu tkanív v tele. Hneď, ako je to možné, niektoré z týchto chemických látok sa uložia do zásoby, aby sa mohli použiť v čase, keď to bude potrebné – tuk je zásobárňou chemických látok, z ktorých sa vytvorí energia v období, keď je príjem potravy nedostatočný alebo je zýšený výdaj energie. Rastový hormón je jeden z mnohých hormónov potrebných na udržanie zdravého metabolizmu. Keď máte nedostatok RH, metabolizmus sa naruší. Telo si ukladá viac tuku, ako je normálne a vytvára menej svalov.

štruktúra koenzýmu adenosine triphosphate, centrálneho článku pri metabolizme.

 

Metabolizmus zahŕňa biosyntézu komplexných organických molekúl (anabolizmus) a ich rozpad (katabolizmus).
Metabolizmus je zvyčajne súborom sérií enzymatických krokov, ktoré sa nazývajú aj metabolické dráhy.
Niekedy sa rozlišuje tzv. celkový metabolizmus, ktorý zahrňuje všetky biochemické procesy v (zväčša ľudskom) organizme a tzv. bunkový metabolizmus, ktorý zahrňuje všetky chemické procesy v bunke. Všetky látky ktoré vznikajú a premieňajú sa v metabolizme označujeme ako metabolity.

tak a teraz zrozumitelnešie…
Čo je to vlastne metabolizmus?

Ľudia, ktorí majú problém udržať si pod kontrolou hmotnosť, bývajú zvedaví, čo sa vlastne deje s potravou vnútri tela. Metabolizmus je termín, ktorým označujeme široké spektrum nepretržitých chemických a telesných procesov, ktoré udržiavajú telo pri živote a vo funkčnom stave. Je to veľmi zložitý dej.
Metabolické premeny sú ako celok nenávratné a jednosmerné. Metabolizmus u človeka je nevyhnutný pre jeho zdravý život a existenciu.
Tempo, akým metabolizmus premieňa stravu na využiteľnú energiu, sa označuje ako rýchlosť metabolizmu.
Najmenšie množstvo energie, ktoré telu stačí akurát na prežitie , nazývame bazálna rýchlosť metabolizmu alebo BMR. Sem patria kalórie potrebné na dýchanie, krvný obeh, trávenie a ďalšie telesné funkcie. V spánku sa spotrebuje množstvo energie na úrovni BMR, ale pri nejakej namáhavej činnosti, napríklad jazde na bicykli, môže byť množstvo spotrebovanej energie až sedemkrát vyššie. Množstvo vynaloženej energie ovplyvňuje aj stupeň vitálnosti určitého jedinca, vyplývajúci z jeho anatomickej stavby a fyziologickej zdatnosti. Rýchlosť metabolizmu môže ovplyvniť napríklad ochorenie štítnej žľazy.

Zrýchľovanie metabolizmu
Pri cvičení premieňajú svaly uloženú telesnú energiu na zlúčeniny, ktoré nám umožňujú pohybovať sa a produkovať telesné teplo. Hlavným energetickým palivom sú sacharidy a tuky. Okamih, v ktorom počas pohybu pocítime únavu, často súvisí s vyčerpaním zásob sacharidov. Po ich spotrebovaní telo siahne do zásob tukov a začne metabolizovať mastné kyseliny (hlavné chemické zložky tukov), aby mohlo uvoľňovať energiu. Zásoby tuku sú väčšie ako zásoby sacharidov.

Spomaľovanie metabolizmu
Medzi faktory, ktoré spomaľujú metabolizmus patria extrémne diéty, starnutie a nedostatok fyzickej aktivity. Ľudský organizmus potrebuje ku krytiu svojich metabolických potrieb určité množstvo základných živín. V každom jedle sú určité škodlivé, ale i užitočné látky. Môže sa však stať, že keď jeme napríklad príliš veľa ovocia alebo vitamínových potravín môže to mať aj zlé následky. Základne živiny sú tuky, sacharidy a bielkoviny. Nevyhnutnou zložkou potravy je tiež voda. Dôležitými doplnkami našej stravy musia byť aj minerálne látky a vitamíny.

zdroje: rastametabolizmus.sk, Látková premena z Wikipédie, slobodnej encyklopédie, Metabolism on FB
reklama: “Určite ste už počuli, že zdravá výživa je základom dlhého a šťastného života. Využite s nami všetky súčasné poznatky v oblasti zdravia a výživy a prežite taký život aj vy.”