• 22. mája 2024 19:08

energia

Príjem energie

Aby sa zachovala správna telesná hmotnosť, musí existovať medzi stravou a energetickým výdajom rovnováha. Preto je dobré sledovať informácie o obsahu energie, ktorú obsahujú rôzne jedlá a potraviny. Energia je dôležitá na úspešné fungovanie nášho organizmu a jej základné zložky sa delia na bielkoviny, sacharidy, tuky, vitamíny a minerály.

Každá z týchto zložiek nám poskytuje potrebnú energiu na rast, opravu tkanív a na zabezpečenie viacerých procesov v organizme. Bielkoviny sú zložky nevyhnutné na stavbu a opravu telesných tkanív. Poskytujú tiež energiu, aj keď v menšej miere ako sacharidy. Bielkoviny patria k tzv. makromolekulám a tvoria ich aminokyseliny.

Sacharidy – alebo cukry – nám zas poskytujú najväčšie množstvo energie. Najjednoduchšími sacharidmi sú jednoduché cukry, ako glukóza, fruktóza či laktóza. Zloženejšie sú polysacharidy, napríklad škrob alebo celulóza. Telu dodávajú najviac energie jednoduché cukry, ktoré môže organizmus využiť rýchlo.

Tuky zhromažďujeme v tele ako zásobu energie. Obsahujú veľké množstvo energie a telo ich dokáže využiť postupne. Preto sú tuky dôležité najmä ako zdroj rezervnej energie. Tvorí ich glycerol spojený s mastnými kyselinami.

Výdaj energie

Energetická bilancia organizmu a kalorický príjem

Energetická bilancia organizmu vyjadruje rovnováhu medzi energiou, ktorú organizmus prijme potravou a energiou, ktorú organizmus spotrebuje. Pre dosiahnutie energetickej rovnováhy musí byť kalorický príjem potravou rovnaký ako energetický výdaj.

Na strane príjmu je kalóriový obsah potravín a nápojov, ktoré prijme organizmus. Tento kalorický príjem závisí od odrôdy a druhu potravín, ktoré organizmus prijme.

Na druhej strane je energetický výdaj, teda množstvo energie, ktorú organizmus spotrebuje. Energiu organizmus spotrebúva na bazálny metabolizmus, čo je energia potrebná na udržanie základných životných funkcií ako dýchanie, udržovanie telesnej teploty či trávenie. Táto energia tvorí 70 % až 80 % denného energetického výdaju.

Ostatná časť energie sa spotrebúva na pohyb, fyzickú aktivitu, šport, prácu a každodenné aktivity. Preto je pri fyzickej aktivite potrebný vyšší kalorický príjem ako pri neaktívnom spôsobe života, aby bola dosiahnutá energetická rovnováha. Energetický výdaj každého človeka je individuálny a závisí od jeho telesnej stavby, veku, pohlavia i spôsobu života.

Dôsledky energetickej nerovnováhy

Ak kalorický príjem predstihuje energetický výdaj, vzniká prebytok energie, ktorý sa ukladá ako tukové tkanivo. To môže viesť k nadbytku hmotnosti a obezite. Naopak, pri nižšom kalorickom príjme ako energetický výdaj dochádza k úbytku energie z tukových zásob, čo môže viesť k chudnutiu.