• 22. mája 2024 19:53

pohyb

Čo dosiahneme optimálnym pohybom?

Optimálny pohyb nám pomáha zlepšiť našu fyzickú kondíciu, zdravie srdca a pľúc, posilniť imunitný systém, zlepšiť náladu a znížiť riziko vzniku mnohých chorôb, ako sú srdcovocievne ochorenia, cukrovka alebo rakovina.

Čo všetko vieme pohybom ovplyvniť?

Pohyb nám umožňuje ovplyvniť naše telesné zloženie, zlepšiť postavu, zvýšiť svalovú hmotu a znížiť percento telesného tuku. Okrem toho má priaznivý vplyv na našu psychiku a zlepšuje našu sociálnu interakciu.

Telesná aktivita pri redukcii hmotnosti

Pokiaľ chceme schudnúť, je dôležité skombinovať telesnú aktivitu s vhodným stravovacím plánom. Necvičte však len s pocitom odbúravania tuku, ale pre svoje zdravie! Najefektívnejšie „spaľovanie tukov“ je pri zaťažení na 50% až 60% maximálnej aeróbnej kapacity, ktoré trvá viac ako 20 minút.

Sedavé zamestnanie a dôsledky pre naše zdravie

Čo sa deje vo vašom organizme, keď ste úplne bez pohybu, napríklad pri sedavom zamestnaní?

Nízka telesná aktivita je spojená s mnohými zdravotnými problémami, ako sú bolesti chrbta, obezita, srdcové ochorenia alebo cukrovka.

Najvhodnejšie aktivity a tréningové metódy

Najvhodnejšie aktivity pre zlepšenie našej fyzickej kondície sú aeróbne vytrvalostné cvičenia, ako je chôdza, beh, plávanie, jazda na bicykli alebo tanečné lekcie. Dôležité je pritom zohľadniť zaťaženie (objem a intenzita), frekvenciu tréningov a uplatnenú tréningovú metódu.

Ako si určiť vlastnú individuálnu intenzitu tréningu

Maximálna pulzová frekvencia (MPF) nám pomáha určiť optimálnu intenzitu tréningu. Vypočítať ju môžeme podľa vzorca: MPF = 220 – vek. Pri aeróbnej aktivite by sme mali dosahovať 50% až 70% našej maximálnej pulzovej frekvencie.

Rôzne tipy na cvičenia pre formovanie postavy a zlepšenie kondície

Ponúkame vám zoznam cvičení, ktoré môžete zaradiť do svojho tréningového plánu:

  • KARDIO cvičenie (zvyšovanie kondície)
  • Zdravotné cvičenia
  • Kompenzačné cvičenia
  • Uvoľňovacie cvičenia
  • Naťahovacie cvičenia (Strečing)

Zhrnutie

Pohyb je základným princípom života, ktorý má pozitívny vplyv na naše zdravie a kvalitu života. Preto je dôležité venovať sa pravidelnej telesnej aktivite, prispôsobiť ju svojim potrebám a zohľadniť individuálnu intenzitu tréningu. Zapojte do svojho života rôzne formy pohybu a udržujte si tak zdravé telo a myseľ.