• 13. júla 2024 23:39

rozdelenie

Metabolizmus v živých organizmoch rozdeľujeme na primárny a sekundárny.

Metabolizmus je termín vyjadrujúci proces rozkladu komplexných molekúl a následné získavanie energie z nich. V odborných článkoch je často možné stretnúť sa s pojmom bazálny metabolizmus.

Metabolizmus v živých organizmoch

Metabolizmus v živých organizmoch rozdeľujeme na primárny a sekundárny. Metabolizmus predstavuje súbor všetkých chemických reakcií v organizme, ktoré udržujú život. Zahŕňa rozklad potravín na jednoduchšie zlúčeniny, ktoré telo využíva na tvorbu nových zlúčenín a štruktúr ako sú bunky, tkanivá a orgány. Predstavuje procesy anabolizmu a katabolizmu.

Primárny a sekundárny metabolizmus

Primárny metabolizmus zahŕňa cesty trávenia, vstrebávania a využitia prísunu živín pre rast, vývoj, bunkové dýchanie a vykonávanie životne nevyhnutných funkcií. Zúčastňuje sa na ňom niekoľko biochemických procesov ako je glykolýza,mediová oxidácia, syntéza bielkovín a nukleových kyselín.

Sekundárny metabolizmus zahŕňa procesy nutné pre nadbytočnú produkciu metabolitov, ktoré nie sú nevyhnutné pre život bunky ale napomáhajú rastu a prežívaniu v prostredí.

Bazálny metabolizmus

Základný, alebo bazálny metabolizmus predstavuje energiu vyžadovanú organizmom na udržanie normálneho života za stavu odpočinku. Zahŕňa energiu spotrebovávanú na udržanie teploty, prácu srdca, pľúc, obličiek, neurologickú aktivitu a iné životne dôležité procesy.