bazálny metabolizmus

Prispel andrea

Bazálny metabolizmus je množstvo energie, ktoré potrebuje ľudský organizmus každý na prežitie, teda na pokrytie svojich základných funkcií a procesov (dýchanie, trávenie, regulovanie telesnej teploty a pod.) za úplného telesného aj duševného pokoja, bez pohybu, v spánku.
Od bazálneho metabolizmu sa odvíja určovanie optimálneho denného energetického príjmu tak, aby nevznikol ani energeticky prebytok, ani nedostatok. Určiť hodnotu bazálneho metabolizmu je obtiažne, keďže do úvahy treba vziať veľké množstvo faktorov.

Bazálny metabolizmus je minimálny stupeň metabolickej aktivity organizmu pri ideálnych vonkajších podmienkach a telesnej i duševnej aktivite, obmedzenej na udržanie základných životných funkcii.

U človeka je definovaný pri nasledujúcich podmienkach:

 • nalačno (16 hodín bez príjmu potravy, 36 hodín bez príjmu bielkovín, ktoré majú výrazný špecifický dynamický efekt)
 • indiferentná teplota (20-22 stupňov oblečený, 30 stupňov neoblečený), ktorú organizmus subjektívne nepociťuje ani ako teplo ani ako chlad, objektívne sa ani nepotí ani netrasie chladom
 • pri telesnom a duševnom pokoji
 • Úroveň bazálneho metabolizmu sa zisťuje dvomi spôsobmi. Buď priamo, alebo nepriamo.

  – Priama kalorimetria je finačne a časovo pomerne náročná. Je založená na princípe spaľovania kyslíka. Všetko čo horí, potrebuje kyslík a v našom organizme je to podobne. Meria sa množstvo kyslíka, ktoré daný jedinec inhaluje. Na základe množstva inhalovaného kyslíka sa dá presne vypočítať základný metabolizmus každého jedinca.

  – Nepriama kalorimetria je podstatne jednoduchšia. Bazálny výdaj energie sa tak určí na základe Harris-Benedictovej rovnice. Potrebujeme poznať pohlavie, výšku a hmotnosť vyšetrovanej osoby a jej vek:

  ženy: BVE = 655 + 9,6 . H + 1,8 . V – 4,7 . R

  muži: BVE = 665 + 13,8 . H + 5,0 . V – 6,8 . R

  BVE – bazálny výdaj energie

  H – hmotnosť (kg)

  V – výška tela (cm)

  R – vek (roky)

  V priemere je bazálny metabolizmus na úrovni od 6000 do 8000 kJ. U žien je nižší ako u mužov.

  Vo všeobecnosti, základy metabolizmu sme dostali geneticky od našich rodičov. Tu ale slová o dedičnosti obezity končia. Bazálny metabolizmus dokážeme podporiť fyzickou aktivitou. Jedinec so sedavým zamestnaním má nižší bazálny výdaj energie, ako jedinec s fyzicky náročnou prácou. Iný bazálny metabolizmus má sekretárka sediaca celý deň v kancelárii a iný bazálny metabolizmus má zdravotná sestra na fyzicky ťažšom oddelení. Platí to aj o mužoch. Drevorubač má vyšší bazálny metebolizmus ako vrátnik.

  Pohybom, športom, fyzickou prácou , jednoducho všetkým čo namáha vaše svaly, spaľujete viac energie. Čo je ale zaujímavé je, čo sa deje vo vašom tele po tejto fyzickej aktivite.

  Všetky výskumy a vaša vlastná skúsenosť (spomeňte si, že po cvičení sa ešte dosť dlho cítite nielen uvoľnene, ale je vám aj teplejšie) potvrdzujú, že už jeden intenzívny fyzický výkon, ktorý trvá aspoň hodinu, zvýši na niekoľko nasledujúcich hodín celý váš bazálny metabolizmus.

  Takže pravidelným pohybom dosahujete pozitívny metabolický efekt a spaľujete medzi cvičeniami aj v pokoji viac kalórií !!!

  Čo sa deje vo vašom organizme, keď ste úplne bez pohybu? Napr. pri sedavom zamestnaní?

  Aktivita veľmi dôležitého enzýmu (volá sa to tkanivová lipáza) počas dňa vo vašom svale stále klesá, vaše pasívne svalové bunky jednoducho „idú“ takmer na zotrvačnosť a nepotrebujú natankovať z krvi extra energiu vo forme tuku. A dôsledok?

  Ak si vaše svalové bunky počas dňa neberú z krvi tuk, jeho hladina v krvi sa nemení. Ak tuk z vašej krvi priebežne nemizne vo svaloch, potom dispečing vašich zásob energie nemá žiadny dôvod poslať zásielku mastných kyselín z tukového tkaniva do krvi, a tak sa budete úplne zbytočne večer vážiť, merať alebo obzerať v zrkadle.

  Naopak čo sa stane po fyzickej aktivite?

  Aktivita vášho enzýmu ( tkanivová lipáza) neklesá na nulu, ale v niektorých prípadoch ostáva až na úrovni 70 %! A dôsledok?

  Ak si vaše svalové bunky počas dňa berú z krvi tuk, jeho hladina v krvi klesá. Ak tuk z vašej krvi priebežne mizne vo svaloch, ktoré ho spália, tak dispečing vašich zásob energie môže poslať ďalšiu zásielku mastných kyselín z tukového tkaniva do krvi a vy takto deň po dni a gram po grame budete spaľovať prebytočné tuky!!!

  zdroj: wiki, ovyzive.sk, akv.sk